Tandemový seskok

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen „GDPR“

uděluji tímto společnosti AFFcentrum.cz, s.r.o. Bořivojova 35, 130 00  Praha 3, IČO: 28379349, DIČ: CZ28379349, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Jaké údaje budou zpracovány

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení popřípadě obchodní firma, bydliště nebo sídlo, emailová adresa, telefonní číslo bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:  

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány

 

Subjekt poskytovaných údajů potvrzením v označeném poli prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.